Charakteristika

Otázky a odpovede

Peyronieho choroba, Induratio penis plastica, zakrivenie penisu, bolesti penisu, tuhnutie penisu, hmatné zatvrdliny penisu, bolestivá erekcia.

Mužov s Peyronieho chorobou, mužov s induratio penis plastica, mužov so zakrivením penisu, mužov s bolesťami penisu.

Mužov s poruchami zrážania krvi.

7 dní pred procedúrou je po porade s lekárom potrebné vysadiť alebo upraviť užívanie liekov, ktoré majú vplyv na zrážanlivosť krvi. Ak nejaké lieky užívate, informujte o nich 7 dní pred zákrokom lekára.

Deň pred zákrokom je vhodné si oholiť ochlpenie v okolí genitálu.

Po aplikácii ESWT bolesti v penise nebývajú. Po aplikácii intraléziovej injekcie možno obvykle 5 minút pociťovať mierne bolesti v penise a mierne krvné podliatiny. Po liečbe dochádza k zastaveniu ochorenia a vymiznutiu bolestí u všetkých pacientov. V prípade včasnej aplikácie kombinovanej liečby / obvykle do 3 mesiacov od začiatku príznakov / dôjde k úplnému vymiznutiu zatvrdlín, bolestí a zakrivenia penisu. Aj v prípade, že pacient príde na liečbu neskôr ako 3 mesiace od začiatku príznakov dochádza k zastaveniu progresie ochorenia, vymiznutiu bolestí a obnove schopnosti súložiť. Pri neskorom začiatku liečby ale obvykle nedôjde k úplnému ale iba k čiastočnému vymiznutiu alebo zmenšeniu zatvrdlín, čo ale obvykle postačuje k možnosti ďalej viesť primeraný sexuálny život.

Liečba Peyronieho choroby skúsenosti / recenzie