Charakteristika

Otázky a odpovede

Zúžená predkožka, fimóza, zápaly predkožky, náboženské, hygienické a estetické dôvody k obriezke.

Chlapcov od 3 rokov a mladistvých do 18 rokov. Možná aj u dospelých mužov v individuálnych prípadoch, kde nie je možné vykonať obriezku v miestnom znecitlivení.

Deti mladšie ako 3 roky a ženy.

Pred obriezkou detí sa najprv stretneme na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch, kde dieťa vyšetríme a zhodnotíme stav predkožky a prípadne ďalších anomálií penisu, dohodneme sa na termíne operácie a predoperačnej prípravy. Prediskutujeme s rodičmi aj tému úplnej alebo čiastočnej obriezky.

Po predoperačnom vyšetrení u svojho detského lekára absolvuje anesteziologické predoperačné vyšetrenie pár dní pred operáciou.

Dieťa príde do centra jednodňovej chirurgie v Bratislave v deň operácie v ranných hodinách, nalačno a v sprievode rodičov. Ak je už ochlpenie okolo genitálu vyvinuté, je potrebné ho v domácom prostredí deň pred zákrokom oholiť.

Po operácii dieťa zotrvá niekoľko hodín na lôžku na pooperačnej izbe v prítomnosti rodiča. Následne po pooperačnej vizite a poučení rodiča odchádza v jeho sprievode domov. Rodičia v domácom prostredí pokračujú v ošetrovaní a preväzoch rany podľa pokynov lekára až do úplného zhojenia.

Obriezka chlapcov v celkovej anestézii skúsenosti / recenzie