Rieši problémy:
Charakteristika

Otázky a odpovede

Hydrokélu / vodný pruh / chlapcov.

Chlapcov od 3 rokov .

Deti menšie ako 3 roky.

Pred operáciou Vášho dieťaťa sa najprv stretneme na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch, kde dieťa vyšetríme a zhodnotíme stav mieška a semenníkov, dohodneme sa na termíne operácie a predoperačnej prípravy.

Po predoperačnom vyšetrení u svojho detského lekára absolvuje anesteziologické predoperačné vyšetrenie pár dní pred operáciou.

Dieťa príde do centra jednodňovej chirurgie v Bratislave v deň operácie v ranných hodinách, nalačno a v sprievode rodičov. Ak je už ochlpenie okolo genitálu vyvinuté, je potrebné ho v domácom prostredí deň pred zákrokom oholiť.

Po operácii dieťa zotrvá niekoľko hodín na lôžku na pooperačnej izbe v prítomnosti rodiča. Následne po pooperačnej vizite a poučení rodiča odchádza v jeho sprievode domov. Rodičia v domácom prostredí pokračujú v ošetrovaní a preväzoch rany podľa pokynov lekára až do úplného zhojenia. Po týždni až dvoch sa uvidíme na kontrole na našej ambulancii.

Operácia hydrokély chlapcov skúsenosti / recenzie