Orchiopexia nezostúpeného semenníka

Rieši problémy:

Charakteristika

Počas vnútromaternicového vývinu sa semenníky vytvárajú v brušnej dutine a postupne zostupujú cez inguinálny kanál do mieška. Miešok je potrebný pre správny vývin mužských pohlavných buniek (spermií) pretože je potrebná teplota o 4 °C nižšia, ako je teplota tela. Kryptorchismus / nezostúpenie semenníkov do mieška / patrí medzi najčastejšie vrodené poruchy mužského genitálu, postihuje 0,8% chlapcov. Častejšie sa vyskytuje u predčasne narodených detí. Ide o vývinový defekt  s vyšších rizikom vzniku rakoviny v postihnutom semenníku a vyšším rizikom neplodnosti.

Existuje niekoľko foriem tohto stavu. Semenník sa môže nachádzať v brušnej dutine a pri vyšetrení nie je hmatný alebo sa jeho zostup môže zastaviť kdekoľvek medzi brušnou dutinou a mieškom. Ak uviazne v slabinách alebo v priestore nad mieškom, vtedy je obvykle hmatný. V prípade anorchie semenník úplne chýba vinou poškodenia v priebehu prenatálneho vývinu.  Pretrvávajúce nezostúpenie semenníkov predstavuje operačnú diagnózu. Úspešnosť hormonálnej liečby pomocou ľudského choriového gonadotropínu je obvykle veľmi nízka / do 20 % / a v súčastnosti sa nepovažuje za indikovanú .

V prípade hmatného nezostúpeného semenníka vykonáva naše centrum operačný výkon orchiopexiu, ktorého cieľom je záchrana vitality semenníka a jeho umiestnenie do mieška. Toto je možné vykonať ak je nezostúpený semenník vitálny, identifikovateľný a má dostatočne dlhú cievnu stopku. Niekedy môže byť semenník zle vyvinutý alebo abnormálny. V tomto prípade je lepšie postihnuté tkanivá z organizmu radšej odstrániť. Na odstránenie estetického hendikepu a psychického bloku sa využívajú silikónové implantáty, ktoré imitujú tvar a veľkosť odstráneného semenníka. Tieto sa ale implantujú až po puberte.

V niektorých prípadoch je semenník hmatný v miešku, ale častejšie býva v slabinovom kanále ako v miešku.  Tomuto stavu hovoríme testis mobilis. V tomto príde a v prípade stavov po torzii semenníka je indikovaná orchiofixácia.

Operuje skúsený detský urológ MUDr. Michal Polák a MUDr. Milan Gajdoš, MPH, urológ s viac ako 25 ročnou praxou.

Otázky a odpovede

Nezostúpený semenník , nehmatný semenník v miešku u chlapcov.

Chlapcov. V našom centre operujeme deti od 3 rokov.

Ženy.

Operácii nezostúpeného semenníka predchádza konzultácia na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch. Počas konzultácie vykonáme vyšetrenia a zadefinujeme si potrebu operácie, stanovíme si termín operácie.

Po predoperačnom vyšetrení u svojho detského lekára absolvuje chlapec anestéziologické predoperačné vyšetrenie pár dní pred operáciou.

Na kliniku prichádza dieťa alebo chlapec obvykle v ranných hodinách nalačno v sprievode aspoň jedného rodiča.

Po operácii dieťa zotrvá niekoľko hodín na lôžku na pooperačnej izbe v prítomnosti rodiča. Následne po pooperačnej vizite a poučení rodiča odchádza v jeho sprievode domov. Rodičia v domácom prostredí pokračujú v ošetrovaní a preväzoch rany podľa pokynov lekára až do úplného zhojenia.

Orchiopexia nezostúpeného semenníka skúsenosti / recenzie

Zobraziť profil MUDr. Milan Gajdoš MPH