Charakteristika

Otázky a odpovede

Neplodnosť

Mužov, ktorí chcú vedieť akú majú plodnosť, aké majú kvalitné semeno. Pre mužov , ktorím sa nedarí oplodnodniť partnerku.

 

Ženy.

Pred vyšetrením a vybavením ejakulátu je potrebná aspoň 3-dňová sexuálna abstinencia. Ejakulát možno priniesť na pracovisko, nie starší ako hodinu v sterilnej nádobke.

Na našom pracovisku proces vyšetrenia muža nekončí spermiogramom ale v prípade patologických / chorobných / výsledkov pokračuje ďalšia diagnostika príčin, ktoré viedli k zlému ejakulátu  /  varikokéla, infekcie prostaty, semenníkov a močových ciest , hormonálne poruchy/. Po komplexnej diagnostike nasleduje liečba. V prípade varikokély je to mikrochirurgická operácia varikokokély, v prípade zápalových ochorení prostaty a pohlavných orgánov je to antibiotická liečba , v prípade patologických hodnôt ROS je to liečba antioxidantmi, pri potrebe hormonálnej liečby je to hormonálna liečba.

Spermiogram skúsenosti / recenzie