Mikrochirurgická operácia varikokély

Rieši problémy:
Charakteristika

Mikrochirurgická operácia varikokély Marmar technikou – liečba varikokély.

Mikrochirurgická operácia varikokély tzv. Marmar technikou za použitia priestorovej optickej sústavy, ktorú vykonávame na našom pracovisku zaisťuje operatérovi optimálny prehľad. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii  / umelom spánku / a trvá obvykle do 60 minút. Po operácii pacient odchádza v deň operácie domov. Stav nevyžaduje pobyt v nemocnici.

Priebeh pred a po mikrochirurgickej operácii varikokély .

Pred mikrochirurgickou operáciou varikokély je potrebné interné predoperačné vyšetrenie, ktoré vykoná buď Váš obvodný lekár, alebo ho vykonáme my.  Pred operáciou je potrebné si oholiť miešok. okolie penisu a triesla. Mikrochirurgická operácia varikokély obvykle vyžaduje následnú 5-7 dňovú práceneschopnosť podľa charakteru práce pacienta.

Komplikácie mikrochirurgickej operácie varikokély a výhody oproti iným typom operácií varikokély.

Mikrochirurgická operácia varikokély je zaťažená minimálnym rizikom komplikácií a recidív/ menej ako 1,5% / v porovnaní s klasickou operáciou / 30% recidívnosť  / a aj laparoskopickou operáciou / 20% recidívnosť / .Minimálne je aj riziko skrotálnej bolesti a atrofie semenníka.

Operáciu vykonáva osobne MUDr. Milan Gajdoš, MPH, skúsený urológ s viac ako 25- ročnou praxou. Privátne pracovisko zabezpečuje najvyššiu kvalitu použitých materiálov a najvyšší hygienický štandard. Naše špičkové pracoviská garantujú diskrétnosť / u nás neprídete do kontaktu s masami ľudí ako v nemocnici/, individuálny a milý prístup s neustálou prítomnosťou Vášho lekára počas pobytu u nás. Samozrejmosťou je  možnosťou komunikovať s lekárom aj po zákroku telefonicky 24 hodín denne alebo osobne až do úplného vyliečenia.

Čo je to varikokéla ?

Varikokéla je cievne ochorenie, ktoré sa prejavuje ako zmnoženie a rozšírenie ciev v miešku mužov. Obvykle sa vyskytuje viditeľne na ľavej strane, čo súvisí s kolmým vyústením testikulárnej žily do ľavej renálnej vény. Nie zriedka sú varikokély aj obojstranné. Varikózne rozšírené žily varikokély môžu byť bolestivé a spôsobujú u niektorých pacientov nepríjemné ťahové pocity v miešku. Druhou komplikáciou varikokély býva znížená plodnosť až neplodnosť u muža. Táto je spôsobená nadmerným ohrievaním semenníka rozšírenými žilami alebo porucha výživy buniek semenníka. Následnou komplikáciou je hypotrofia semenníka s jeho postupným zmenšovaním a znížením produkcie testosterónu. V neposlednom rade môže byť varikokéla esteticky rušivým faktorom znepríjemňujúcim sexuálny život muža. Ak je obťažujúca alebo zhoršuje plodnosť muža, najlepším riešením je mikrochirurgická operácia varikokély.

Diagnostika varikokély.

Diagnostika varikokély spočíva v pohmatovom vyšetrení mieška v stoji, Dopplerovskej diagnostike mieška , vyšetrení spermiogramu a testosterónu.

 

Otázky a odpovede

Varikokélu, krčové žily mieška.

Mužov s bolestivou varikokélou, s poruchami plodnosti pri varikokéle a pri esteticky rušivej varikokéle.

Ženy a mužov s asymptomatickou varikokélou.

Operácii varikokély predchádza konzultácia na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch. Počas konzultácie vykonáme vyšetrenia a odlíšime varikokélu od iných chorôb mieška a jeho obsahu. Stanovíme si termín operácie, dohodneme si interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie.

Pred samotnou operáciou si doma deň pred výkonom oholíte miešok,  okolie penisu a triesla. Na kliniku prichádzate obvykle v ranných hodinách nalačno.

Po operácii si denne preväzujete ranu v triesle. Po umytí rany roztokom Betadinového mydla ranu vysušíte gázou a natriete Framykoin alebo Bactroban masťou, prikryjete sterilnou gázou. Preväzy sú potrebné 7-10 dní podľa rýchlosti hojenia rany. O 10 - 14 dní absolvujete kontrolu na našej ambulancii.

Mikrochirurgická operácia varikokély skúsenosti / recenzie