Mikrochirurgická operácia varikokély

Rieši problémy:
Charakteristika

Liečba varikokély Marmar technikou 

Mikrochirurgická operácia varikokély Marmar technikou je účinný spôsob liečby varikokély, resp. kŕčových žíl mieška. 

Liečba varikokély je potrebná v prípade, ak pacient pociťuje bolesť alebo sa zmení vzhľad semenníkov a začnú pôsobiť neesteticky. 

Dôvodom na liečbu varikokély môže byť aj problém s plodnosťou muža. Ak spermiogram ukáže nízky, prípadne žiadny výskyt spermií, alebo ich zlú kvalitu, môže byť dôvodom práve varikokéla.

Čo je to varikokéla a aké sú jej príznaky?

Varikokéla je cievne ochorenie, ktoré sa prejavuje ako zmnoženie a rozšírenie ciev v miešku mužov. Často pripomína kŕčové žily. Obvykle sa varikokéla viditeľne prejavuje na ľavej strane ako opuch semenníkov. Výnimkou však nie je ani obojstranná varikokéla. 

Varikózne rozšírené žily – varikokély môžu byť bolestivé a spôsobovať u niektorých pacientov nepríjemné ťahové pocity alebo bolesť v miešku. 

Častým príznakom varikokély býva znížená plodnosť až neplodnosť u muža. Neplodnosť je spôsobená nadmerným ohrievaním semenníka rozšírenými žilami alebo porucha výživy buniek semenníka. 

Následnou komplikáciou je hypotrofia semenníka, ktorá spôsobuje postupné zmenšovanie semenníka a zníženie produkcie testosterónu. 

V neposlednom rade môže byť varikokéla esteticky rušivým faktorom, znepríjemňujúcim sexuálny život muža. 

Ak je obťažujúca alebo zhoršuje plodnosť muža, najlepším riešením je mikrochirurgická operácia varikokély.

Ako prebieha diagnostika varikokély.

Diagnostika varikokély môže prebiehať viacerými spôsobmi, pričom všetky sú bezbolestné. Prvotná diagnostika spočíva v pohmatovom vyšetrení mieška v stoji. Lekár takto zisťuje zväčšenie žíl. 

Na potvrdenie diagnózy môžete podstúpiť Dopplerovskú diagnostiku mieška, ktorá spočíva v ultrazvukovom vyšetrení, alebo vám lekár vyšetrí spermiogram a hladinu testosterónu.

Priebeh pred mikrochirurgickou operáciou varikokély na klinike Lauros

Pred mikrochirurgickou operáciou varikokély je potrebné interné predoperačné vyšetrenie, ktoré vykoná buď váš obvodný lekár, alebo ho vykonáme my.  

Pred operáciou je potrebné si oholiť miešok, okolie penisu a triesla. Mikrochirurgická operácia varikokély obvykle vyžaduje následnú 5-7 dňovú práceneschopnosť podľa charakteru práce pacienta.

Operáciu vykonáva osobne MUDr. Milan Gajdoš, MPH, skúsený urológ s viac ako 25+ ročnou praxou. 

Samozrejmosťou je u nás individuálny a milý prístup s neustálou prítomnosťou vášho lekára počas pobytu u nás. Navyše máte možnosť komunikovať s lekárom aj po zákroku telefonicky 24 hodín denne alebo osobne až do úplného vyliečenia.

Privátne pracovisko Lauros zabezpečuje najvyššiu kvalitu použitých materiálov a najvyšší hygienický štandard. Naše špičkové pracoviská garantujú diskrétnosť, pretože u nás neprídete do kontaktu s masami ľudí ako v nemocnici.

Priebeh po mikrochirurgickej operácií varikokély

Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii (umelom spánku) a trvá obvykle do 60 minút. Po operácii pacient odchádza v deň operácie domov. Zákrok nevyžaduje pobyt v nemocnici. Keďže operácia prebieha v celkovej anestézii, odporúčame pacientom aby si zabezpečili doprovod.

Po operácii by mal pacient dodržiavať 5-7 dňovú práceneschopnosť podľa náročnosti práce pacienta.

Dôležitá je starostlivosť o ranu v triesle. Pacient by si mal ranu pravidelne preväzovať po dobu 7 až 10 dní. 

Pri každom preväze je potrebné vyčistiť ranu Betadinovým roztokom, vysušiť gázou a natrieť Framykoin alebo Bactroban masťou, následne prekryť sterilnou gázou. 

Pacient príde na kontrolu do našej ambulancie o 10 až 14 dní, podľa dohody s lekárom.

Komplikácie mikrochirurgickej operácie varikokély

Mikrochirurgická operácia varikokély je zaťažená minimálnym rizikom komplikácií. Výnimočne sa vyskytuje aj chronická alebo prerušovaná bolesť v semenníkoch, tzv. skrotálna bolesť. Rovnako výnimočná je aj atrofia semenníka.

Výhody mikrochirurgickej operácie varikokély oproti iným typom operácií varikokély.

Výhodou mikrochirurgickej operácie varikokély je vysoká efektivita vo vzťahu k odstráneniu bolesti a zlepšenia plodnosti,  nízka návratnosť príznakov, menej ako 1,5% v porovnaní s klasickou operáciou, pri ktorej sa varikokéla objavila znovu až u 30% pacientov a  laparoskopickou operáciou s recidívnosťou 20%. Ďalšou nespornou výhodou je výrazne menšia rana a nižšie riziko sekundárnej hydrokély, ktorá je častou pozdnou komplikáciou po operácii varikokély.

Otázky a odpovede

Varikokélu, krčové žily mieška.

Mužov s bolestivou varikokélou, s poruchami plodnosti pri varikokéle a pri esteticky rušivej varikokéle.

Ženy a mužov s asymptomatickou varikokélou.

Operácii varikokély predchádza konzultácia na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch. Počas konzultácie vykonáme vyšetrenia a odlíšime varikokélu od iných chorôb mieška a jeho obsahu. Stanovíme si termín operácie, dohodneme si interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie.

Pred samotnou operáciou si doma deň pred výkonom oholíte miešok,  okolie penisu a triesla. Na kliniku prichádzate obvykle v ranných hodinách nalačno.

Po operácii si denne preväzujete ranu v triesle. Po umytí rany roztokom Betadinového mydla ranu vysušíte gázou a natriete Framykoin alebo Bactroban masťou, prikryjete sterilnou gázou. Preväzy sú potrebné 7-10 dní podľa rýchlosti hojenia rany. O 10 - 14 dní absolvujete kontrolu na našej ambulancii.

Mikrochirurgická operácia varikokély skúsenosti / recenzie