Bolesť semenníkov

Možné riešenia:

Popis problému

Dlhodobá bolesť semenníkov alebo mieška / orchialgia , testikulárna bolesť / je častý problém mužov, ktorý je charakterizovaný prerušovanou alebo trvalou bolesťou jedného alebo oboch semenníkov , prípadne aj mieška. Vyskytujúce sa aspoň 3 mesiace a majúce negatívny dopad na bežný život a fyzickú a sexuálnu aktivitu jedinca.

Chronická bolesť semenníkov sa môže vyvinúť ako dôsledok zápalu, úrazu alebo chirurgického zákroku v danej oblasti / napríklad po vazektómii alebo operácii prietrže / pruhu / . Bolesť pociťovaná v oblasti mieška alebo semenníka môže mať zdroj aj z iného orgánu. Príčina môže byť v obličkových kameňoch, ochorení prostaty alebo ochorení miechy , chrbtice , ktoré môžu iritovať nervové vlákna inervujúce miešok alebo semenníky. V mnohých prípadoch nie je ani možné presne definovať zdroj bolesti, vtedy hovoríme o idiopatickej testalgii. U mladých mužov s excesmi v sexuálnej aktivite možno hovoriť aj o funkčnej testalgii.

Každá bolesť semenníkov by mala byť diagnostikovaná a liečená. Ak je príčina známa / zápal semenníka, torzia semenníka, úraz semenníka alebo nádor semenníka /treba liečiť jej príčinu. V prípade idiopatickej alebo funkčnej testikulárnej bolesti / keď je jej príčina neznáma alebo neliečiteľná / treba sa pokúsiť o konzervatívnu liečbu po dobru obvykle 3 mesiacov.  Konzervatívna liečba zahŕňa fyzický kľud, teplo, primeranú alebo tlmenú sexuálnu aktivitu , nosenie tesného prádla a prípadnú protizápalovú a analgetickú medikáciu / ibuprofen /.

Ak bolesť napriek týmto opatreniam pretrváva je možné vykonať diagnostickú blokádu semenného povrazca injektážou lokálnych anestetík. Ak táto blokáda pomôže len dočasne alebo krátkodobo a bolesť sa po odoznení účinku lokálnych anestetík vráti potom je možné vykonať mikrochirurgickú denerváciu semenného povrazca. Ide o operáciu v systéme jednodňovej chirurgie, ktorej cieľom je preťatie spermatických vetiev n. genitofemoralis a n. ilioingvinalis. Úspešnosť mikrochirurgickej denervácie v liečbe chronickej bolesti semenníkov je vysoká a dosahuje až 90% efektivitu. Jej efektom je trvalé odstránenie bolestí semenníka. V krajnom prípade u starších mužov možno vykonať orchiektomiu pre chronickú testikulárnu bolesť.

 

 

 

Ako sa dá riešiť tento problém?

Objednajte sa na konzultáciu

PRACOVISKO Bratislava

PRACOVISKO piešťany

Kontaktujte nás

    Po vypísaní formuláru Vás bude kontaktovať naša recepcia.

    *Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia a zmluvné podmienky

    HĽADALI STE TIEŽ AKO