Liečba prostatitídy ESWT / Bratislava / Piešťany

Rieši problémy:
Charakteristika

Prostatitída je nezriedka zdĺhavé a ťaživé ochorenie s nepriaznivým vplyvom na psychiku a celkový stav pacienta. Pacienti s chronickou prostatitídou a syndrómom chronických panvových bolestí hľadajú pomoc často u mnohých lekárov, fyzioterapeutov a aj šarlatánov v snahe o úľavu od tejto chronickej nepriaznivej choroby.

Liečba chronickej prostatitídy a syndrómu chronických panvových bolestí spočíva v aplikácii rázovej vlny na oblasť prostaty a trigger pointy panvového dna. Ide o ambulatnú liečebnú kúru 4 sedení ESWT prístrojom. Po aplikácii rázových vĺn dochádza k ústupu bolestí . Metóda ESWT spočíva v aplikácii mimotelových rázových vĺn na kalcifikované jazvy prostaty, na ktoré adherujú baktérie a svalovo-väzivového aparátu panvového dna, čo vedie k jeho relaxácii a zlepšenej mikrocirkulácii. Účinkom rázovej vlny dochádza k deštrukcii kalcifikátov, ktoré sú fagocytovateľné leukocytmi a následne ľahšie eliminované vlastným imunitným systémom.

V prípade akútnej bakteriálnej prostatidídy je túto potrebné najprv preliečiť antibiotikami. Akútna bakteriálna prostatitída je obvykle doprevádzaná horúčkou, pálením pri močení a bolesťami v podbrušku. V prípade chronickej prostatitídy a syndrómu chronických panvových bolestí je obvykle prítomná bolesť v podbrušku a/alebo na hrádzi mierna alebo aj intenzívna, s alebo aj bez obtiaží s močením. Nezriedka sú prítomné aj ťažkosti v sexuálnom živote.

Viac vedeckých dát o efektivite liečby chronickej prostatitídy a syndrómu chronických panvových bolestí rázovou vlnou nájdete tu.

Pozrite si princíp liečby chronickej prostatitídy :

Otázky a odpovede

Bolesti panvového dna, chronická prostatitída

Chronická prostatitída, bolesti panvového dna, malý objem ejakulátu, malý objem semena

Táto procedúra nemá žiadnu kontraindikáciu.

Pred aplikáciou ESWT nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Treba informovať lekára o liekoch, ktoré užívate.

Priebeh ESWT je minimálne bolestivý a následne nevyžaduje žiadne obmedzenia. Odporúčame zvýšený príjem tekutín a teplo.

Prostatitída – liečba rázovou vlnou ESWT skúsenosti / recenzie