Mikrochirurgická denervácia semenného povrazca

Rieši problémy:
Charakteristika

Ktoré bolesti semenníka sú vhodné na mikrochirurgickú denerváciu semenníka  ?

Na mikrochirurgickú denerváciu semenníka sú vhodné chronické idiopatické bolesti semenníka, ktoré nebolo možné liečiť konzervatívne a trvajú viac ako 3 mesiace. K tejto operácii sa pristupuje po vylúčení iných, inak liečiteľných príčin bolestí semenníka, ako sú zápalové , nádorové a úrazové bolesti semenníka, bolesť semenníka spôsobená jeho torziou, alebo bolesti semenníka spôsobené ochoreniami obličiek, prostaty , orgánov dutiny brušnej alebo ochoreniami chrbtice a nervového systému.

Mikrochirurgická denervácia semenného povrazca ako liečba chronickej bolesti semenníka.

Naše pracovisku vykonáva mikrochirurgickú denerváciu semenníka za použitia priestorovej optickej sústavy, ktorá zaisťuje operatérovi optimálny prehľad. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii  / umelom spánku / a trvá obvykle do 40 minút. Po operácii pacient odchádza v deň operácie domov. Stav nevyžaduje pobyt v nemocnici.

Podstatou operácie je preťatie spermatických vetiev n. genitofemoralis a n. ilioingvinalis bez poškodenia cievnych štruktúr semenného povrazca a semenovodu. Operáciu možno kombinovať aj s vazektómiou, teda prerušením semenovodu. Úspešnosť mikrochirurgickej denervácie v liečbe chronickej bolesti semenníkov je vysoká a dosahuje až 90% efektivitu. Jej efektom je trvalé odstránenie bolestí semenníka. Operácia je zaťažená minimálnym rizikom komplikácií / menej ako 1,5% / .

Pred operáciou je potrebné interné predoperačné vyšetrenie, ktoré vykoná buď Váš obvodný lekár, alebo ho vykonáme my.  Pred operáciou je potrebné si oholiť miešok. okolie penisu a triesla. Operácia obvykle vyžaduje následnú 7 dňovú práceneschopnosť podľa charakteru práce pacienta.

Operáciu vykonáva osobne MUDr. Milan Gajdoš, MPH, skúsený urológ s viac ako 25- ročnou praxou. Privátne pracovisko zabezpečuje najvyššiu kvalitu použitých materiálov a najvyšší hygienický štandard. Naše špičkové pracoviská garantujú diskrétnosť / u nás neprídete do kontaktu s masami ľudí ako v nemocnici/, individuálny a milý prístup s neustálou prítomnosťou Vášho lekára počas pobytu u nás s možnosťou komunikovať s lekárom aj po zákroku telefonicky 24 hodín denne alebo osobne až do úplného vyliečenia.

Pozrite si anatomickú štruktúru semenného povrazca:

 

 

Otázky a odpovede

Chronickú idiopatickú bolesť semenníkov mužov.

Mužov s chronickou idiopatickou bolesťou semenníkov.

Ženy, deti a mužov so známymi príčinami bolestí semenníka.

Operácii predchádza konzultácia na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch. Počas konzultácie vykonáme vyšetrenia a zistíme známe príčiny bolestí semenníka a určíme , či je operácia vhodná na riešenie Vášho problému s bolesťou semenníka.  Stanovíme si termín operácie, dohodneme si interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie.

Pred samotnou operáciou si doma deň pred výkonom oholíte miešok,  okolie penisu a triesla. Na kliniku prichádzate obvykle v ranných hodinách nalačno.

Po operácii si denne preväzujete ranu v triesle. Po umytí rany roztokom Betadinového mydla ranu vysušíte gázou a natriete Framykoin alebo Bactroban masťou, prikryjete sterilnou gázou. Preväzy sú potrebné 7-10 dní podľa rýchlosti hojenia rany. O 10 - 14 dní absolvujete kontrolu na našej ambulancii.

Mikrochirurgická denervácia semenného povrazca skúsenosti / recenzie