Spermiogram – rýchle vyšetrenie, ktoré vám povie všetko o vašej plodnosti

Autor článku
MUDr. Milan Gajdoš, MPH
Ktorý vykonal viac ako 5000 zákrokov

Spermiogram je názov vyšetrenia spermií mužov, ktoré vypovedá o ich plodnosti. Testuje najmä množstvo, rýchlosť pohybu a kvalitu spermií. Muži sa s ním najčastejšie stretávajú v prípade, že sa pokúšajú o splodenie potomka dlhšie ako šesť mesiacov. Nie je to však jediný dôvod, kedy muži podstupujú toto vyšetrenie.Kedy je spermiogram potrebný?

Vyšetrenie spermiogram je zamerané na posúdenie plodnosti muža. Preto sa vykonáva keď muž potrebuje posúdiť svoju plodnosť, zväčša v prípade, že sa dlhodobo pokúšajú s partnerkou počať dieťa a nedarí sa im. Ide o súčasť komplexu vyšetrení páru a o spôsob, ako zistiť, či je neplodnosť na strane muža, ženy, alebo u oboch partnerov. 

Ako prebieha vyšetrenie spermií?

Ak vás zaujíma, ako prebieha spermiogram, oboznámte s nasledujúcimi tromi krokmi, ktoré tvoria základ vyšetrenia mužskej plodnosti.

  1. Odber vzorky – optimálne je semeno odobrať v domácom prostredí. Medzi odberom a prijatím vzorky do laboratória by nemalo prebehnúť viac ako 90 minút. Pred vyšetrením je potrebná trojdňová sexuálna abstinencia, aby bolo vyšetrenie štandardné. Aby nebola vzorka negatívne ovplyvnená,semeno odobrať masturbáciou do vopred pripravenej nádoby / nie do prezervatívu / .
  2. Vzorka sa odošle na odborné vyšetrenie do laboratória – samotné vyšetrenie prebieha v našom zariadení  skúseným lekárom. Ak je vzorka nejakým spôsobom poškodená, odber sa opakuje. Odber spermií sa opakuje aj v prípade, že je vašim cieľom zlepšenie spermiogramu, teda po čase, kedy muž zmení svoj životný štýl, prípadne absolvuje liečbu. Vtedy sa v laboratóriu overuje, či došlo k zvýšeniu počtu spermií v ejakuláte, k ich väčšej pohyblivosti a či liečba alebo zmena životného štýlu pozitívne ovplyvnila výsledky spermiogramu.
  3. Lekár  vyšetrí vzorku a napíše posudok – po úspešnom odbere a odovzdaní vzorky spermií lekár  vytvorí posudok a stanoví  liečebný postup ,.. V ideálnom prípade je potvrdená plodnosť muža.

Čo nasleduje po vyšetrení spermií?

Spermiogram je najjednoduchší spôsob, ako vyšetriť plodnosť muža. Na našej klinike však poskytujeme komplexné poradenstvo, vďaka ktorému sme schopní skontrolovať všetky možné príčiny neplodnosti muža, alebo ochorenia, ktoré môžu jeho plodnosť znižovať. Po procedúre – teda teste spermiogram – nasleduje diagnostika ďalších možných komplikácií, medzi ktoré najčastejšie patria:

  • varikokéla – teda rozšírené žily v oblasti semenníkov, ktoré mužskú plodnosť ohrozujú tým, že zhoršujú prietok krvi v oblasti genitálií, čím dochádza k zahrievaniu semenníkov, ktoré, ako vieme, významne znižuje plodnosť muža. Kvôli varikokéle sa zo semenníkov stávajú akési „radiátory“ a to snahe o počatie potomka nepomáha,
  • infekcia prostaty, semenníkov alebo močových ciest – všetky druhy infekcií v intímnej oblasti vedú k zápalom a zhoršeniu funkcie pohlavných orgánov. Zároveň taktiež zvyšujú teplo v oblasti semenníkov, nakoľko zápaly vedú k zohrievaniu tkaniva a jeho začervenaniu. Infekcie sú zároveň rizikom pre partnerku muža,
  • hormonálne poruchy . Súčasťou vyšetrenia býva aj odber na stanovenie hladín niektorých hormónov, ktoré majú vplyv na plodnosť muža.  Komplexné vyšetrenie je zárukou nájdenia vhodného riešenia pre konkrétneho pacienta. Preto je vhodné, ak všetky testy prebiehajú na jednom mieste.