Konzultácia

Charakteristika

V prípade, že pred plánovaným zákrokom alebo diagnostickou procedúrou chcete najprv s lekárom konzultovať problém a jeho riešenie alebo samotný priebeh a vykonanie zákroku, chcete sa opýtať doplňujúce informácie ohľadom indikácií, priebehu zákroku, diagnostických procedúr , priebehu pred a po zákroku alebo jednoducho chcete o svojom probléme a prianiach s lekárom diskutovať, objednajte sa na konzultáciu. Lekár objasní problém a možnosti jeho riešenia. Pred väčšinou zákrokov je konzultácia nevyhnutná. Zákroky v miestnom znecitlivení, alebo procedúry bez potreby špeciálnej prípravy / laserové a elektromagnetické / môžeme vykonať ihneď po konzultácii. Predpokladom je dobrý zdravotný stav klienta, ktorý posúdi lekár vykonávajúci konzultáciu. Ak si to klient želá, samozrejme zákrok vykonáme aj v inom termíne. Cena konzultácie bude následne od ceny zákroku odrátaná, ak sa zákrok v lokálnej anestézii vykoná na našom pracovisku ihneď po konzultácii.

Otázky a odpovede

Konzultácia skúsenosti / recenzie