Operácia hydrokély chlapcov

Rieši problémy:
Charakteristika

Čo je detská hydrokéla ?

Hydrokéla detí alebo vodný pruh sú pomenovania pre ochorenie semenníka chlapcov, pri ktorom sa v dôsledku hromadenia tekutiny zväčší obsah mieška.

1. Obťažuje.

Ide o neestetický a obťažujúci stav. Postihnutý semenník je väčší, niekedy je aj koža semenníka napätá. Hydrokéla môže zavadzať pri chôdzi. Ak je miešok veľký, môže vytvárať neestetický obsah v nohaviciach alebo spodnom prádle. Môže viesť k pocitu zahambenia. Riešením je operácia hydrokély.

2. Zhoršuje výživu semenníka.

Hydrokéla zhoršuje výživu semenníka, čo môže viesť k poruche tvorby mužských hormónov a k poruche spermiogenézy / produkcii spermií /.

Diagnostika hydrokély.

Diagnostika spočíva v pohmatovom vyšetrení, sonografii mieška a v prípade potreby vyšetrení nádorových markerov. Hydrokélu treba odlíšiť od nádoru semenníka, zápalu semenníka. U chlapcov obvykle vak hydrokély komunikuje s dutinou brušnou, stav sa nazýva komunikujúca hydrokéla.

Liečba hydrokély.

Liečba spočíva v plastickej operácii. Úpravou obalov semenníka a resekciou  sa odstráni vak hydrokély aj s komunikujúcim kanálom a tekutinou. Operácia hydrokély sa vykonáva v celkovej anestézii / umelom spánku / a trvá obvykle 15 až 30 minút. Po operácii dieťa odchádza v deň operácie domov. Stav nevyžaduje pobyt v nemocnici. Operácia hydrokély má dobrý estetický efekt, semenník je po operácii plne funkčný a veľkosťou opäť normálny. Veľkosť semenníka sa normalizuje do 3 týždňov až 3 mesiacov.

Pred a po operácii.

Pred operáciou je potrebné pediatrické predoperačné vyšetrenie, ktoré vykoná pediater dieťaťa.  Na operáciu používame šicí materiál, ktorý sa sám vstrebáva, teda stehy netreba vyťahovať.

Kto operuje a naše vysoké štandardy.

Operáciu vykonáva MUDr. Michal Polák , detský urológ s  MUDr. Milanom Gajdošom, MPH, urológom s viac ako 25- ročnou praxou. Privátne pracovisko zabezpečuje najvyššiu kvalitu použitých materiálov a najvyšší hygienický štandard. Naše špičkové pracoviská garantujú diskrétnosť / u nás neprídete do kontaktu s masami ľudí ako v nemocnici/, individuálny a milý prístup s neustálou prítomnosťou Vášho lekára počas pobytu u nás a jeho hlbokou znalosťou Vášho problému a Vašich potrieb s možnosťou komunikovať s lekárom aj po zákroku telefonicky 24 hodín denne alebo osobne až do úplného vyliečenia.

Otázky a odpovede

Hydrokélu / vodný pruh / chlapcov.

Chlapcov od 3 rokov .

Deti menšie ako 3 roky.

Pred operáciou Vášho dieťaťa sa najprv stretneme na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch, kde dieťa vyšetríme a zhodnotíme stav mieška a semenníkov, dohodneme sa na termíne operácie a predoperačnej prípravy.

Po predoperačnom vyšetrení u svojho detského lekára absolvuje anesteziologické predoperačné vyšetrenie pár dní pred operáciou.

Dieťa príde do centra jednodňovej chirurgie v Bratislave v deň operácie v ranných hodinách, nalačno a v sprievode rodičov. Ak je už ochlpenie okolo genitálu vyvinuté, je potrebné ho v domácom prostredí deň pred zákrokom oholiť.

Po operácii dieťa zotrvá niekoľko hodín na lôžku na pooperačnej izbe v prítomnosti rodiča. Následne po pooperačnej vizite a poučení rodiča odchádza v jeho sprievode domov. Rodičia v domácom prostredí pokračujú v ošetrovaní a preväzoch rany podľa pokynov lekára až do úplného zhojenia. Po týždni až dvoch sa uvidíme na kontrole na našej ambulancii.

Operácia hydrokély chlapcov skúsenosti / recenzie