Mikrochirurgická reverzia vazektómie - znovuobnovenie priechodnosti semenovodov.

Charakteristika

Čo je to reverzia vazektómie ?

V prípade, že sa muž po vykonaní vazektómie rozhodne pre znovuspriechodnenie semenovodov hovoríme o reverzii vazektómie / vasectomy reversal/. Život so sebou prináša rôzne zmeny životnej situácie, ktorá môže vyvolať potrebu obnoviť plodnosť muža.

Aké sú možnosti zrušenia vazektómie a navrátenie systému do pôvodného stavu ?

Najefektívnejšou metódou je mikrochirurgická reverzia vazektómie. Táto metóda vďaka svojej presnosti a prehľadnosti prináša možnosť čo najpresnejšej rekonštrukcie semenovodov. Pri tejto metóde operatér po úprave zaslepených koncov prerušeného semenovodu vykoná obvykle end-to-end anastomózu kýpťov semenovodu / vasovasostomiu / alebo našije semenovod na nadsemenník /vesoepidydimostomia / veľmi jemným šicím materiálom. Podmienkou úspešnej reverzie vazektómie je dostatočná blízkosť  a vitalita zaslepených koncov semenovodu, aby bolo možné vykonať anastomózu bez ťahu.

Aké je efektivita reverzie vazektómie ?

Žiadne pracovisko nemôže zaručiť 100% efektivitu a úspech obnovenia priechodnosti semenovodov.  Na výsledok výkonu vplýva vzdialenosť kýpťov semenovodu po vazektómii, jeho výživa a v neposlednom rade skúsenosť a presnosť operatéra.

Ako dlho trvá výkon ?

Operačný výkon trvá 2-3 hodiny. Je vykonávaný v celkovej anestézii.

Kedy môžem ísť po operácii domov a ako dlho trvá hojenie ?

Reverzia vazektómie je operačný výkon jednodňovej chirurgie, to znamená že pacient ide obvykle v deň operácie domov. Doporučujeme 2-3 dňový fyzický kľud a 7 dňovú sexuálnu abstinenciu. 14 dní nie sú vhodné športové aktivity.

 

 

Otázky a odpovede

Neplodnosť muža po vazektómii v minulosti.

Mužov po vazektómii.

Ženy a mužov bez vazektómie.

Reverzii vazektómie predchádza konzultácia na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch. Počas konzultácie vykonáme vyšetrenie , zhodnotíme možnosti a vykonateľnosť výkonu, stanovíme si termín operácie, dohodneme si interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie.

Pred samotnou operáciou si doma deň pred výkonom oholíte miešok,  okolie penisu a triesla. Na kliniku prichádzate obvykle v ranných hodinách nalačno.

Po operácii si denne preväzujete rany na miešku. Po umytí rany roztokom dezinfekčného mydla ranu vysušíte gázou a natriete Framykoin  masťou, prikryjete sterilnou gázou. Preväzy sú potrebné 7-10 dní podľa rýchlosti hojenia rany. O 10 - 14 dní absolvujete kontrolu na našej ambulancii. 14 dní nie je vhodná výrazná fyzická športová aktivita , doporučujeme 2-3 dňový fyzický kľud doma. Vhodná je 7 dňová sexuálna abstinencia.

Mikrochirurgická reverzia vazektómie – znovuobnovenie priechodnosti semenovodov. skúsenosti / recenzie