Punkcia hydrokély / vodného pruhu .

Charakteristika

Dočasným riešením hydrokély je jej punkcia. Znamená odsatie tekutiny ihlou zavedenou do vaku hydrokély. Tekutina je obvykle jantárovej  farby, pokiaľ nie je infikovaná. Pri punkcii niekedy krv skalí jantárovú tekutinu hydrokély  a vtedy sa zafarbí na červeno. Je to dočasné riešenie , pretože následne sa vak hydrokély obvykle opäť naplní tekutinou v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov.  Treba ale povedať, že je to aj rýchle riešenie a súbežne minimálne traumatizujúce . Musíme ho ale často opakovať, obvykle až do doby, kým sa nepristúpime k operácii hydrokély, ktorá je definitívnym riešením problému. U niektorých pacientov, u ktorých nie je z rôznych dôvodov operácia možná punkciu vykonávame aj opakovane, pretože pacientovi uľahčí život.

Otázky a odpovede

Vodný pruh, hydrokélu.

Mužov s hydrokélou, ktorí nemôžu podstúpiť operáciu alebo sa ešte len premýšľajú o operácii a akceptujú dočasné riešenie ochorenia.

Mužov s poruchami zrážania krvi a tých pacientov, ktorí požadujú definitívne riešenie problému.

Pred punkciou je vhodné vyšetrenie zrážanlivosti krvi alebo modifikácia liečby liekmi ovplyvňujúcimi zrážanlivosť krvi.

Po punkcii je vhodné nosiť tesnejšie spodné prádlo.

Punkcia hydrokély / vodného pruhu / skúsenosti / recenzie