Erektilná dysfunkcia – čo je to, ako sa prejavuje, diagnostika a liečba

Autor článku
MUDr. Milan Gajdoš, MPH
Ktorý vykonal viac ako 5000 zákrokov
Čo je to erektilná dysfunkcia ? Príčiny vzniku erektilnej dysfunkcie Erektilná dysfunkcia príznaky a najčastejšie prejavy Ako prebieha diagnostika erektilnej dysfunkcie ? Ako prebieha liečba erektilnej disfunkcie ? Lieky, ktoré sa používajú pri liečbe erektilnej dysfunkcie Erektilná dysfunkcia -ako sa jej vyvarovať ? Časté otázky spojené s erektilnou dysfunkciou Obráťte sa na urológa

Čo je to erektilná dysfunkcia ?

Erektilná dysfunkcia ( impotencia ) je mužské ochorenie, ktoré spôsobuje, že muž nie je schopný dosiahnuť a udržať stoporenie pohlavného údu.

Táto porucha vplýva hlavne na sexuálny život každého muža ale taktiež ovplyvňuje zdravotný stav, a partnerský život. Podľa prieskumov, sa s týmto problémom stretne takmer 30 % mužov z celej svetovej populácie. Častým následkom erektilnej dysfunkcie je impotencia – neplodnosť.

Čo je to erektilná dysfunkcia

Ako vznikne erektilná dysfunkcia ?

 Erektilná dysfunkcia  postihuje takmer každú vekovú skupinu mužov. Najviac postihnutou skupinou sú starší muži a tí, u ktorých sa prejavujú ochorenia kardiovaskulárneho systému.

Ide o najčastejší mužský problém v dnešnej dobe. Poruchy s erekciou sa vyskytujú takmer u každého druhého muža vo veku nad 40 rokov. Avšak treba si uvedomiť, že nie vždy môžeme spojiť problémy s erekciou s erektilnou dysfunkciou. 

Poruchy erekcie môžu byť spojené s poklesom testosterónu, liekmi na predpis alebo s ochorením obličiek.

erektilna dysfunkia a stres

Psychogéna erektilná dysfunkcia

Ak pacientovi neboli zistené žiadne príčiny fyzického charakteru ( srdcovo – cievne ochorenie, nervové ochorenia, cukrovka..) môže byť príčina vzniku erektilnej dysfunkcie choroby duševného charakteru.

V dnešnej dobe, keď sú ľudia vystavení veľmi vysokému tlaku a náporu zo strany ich zamestnávateľov, môže to negatívne pôsobiť na sexuálny život muža alebo ženy.

Jedná sa najmä o problémy v samotnom partnerskom vzťahu, stres, depresia, úzkosť.

Erektilna dysfunkcia v mladom veku

Erektilná dysfunkcia v mladom veku 

Ako bolo hneď na začiatku uvedené, v dnešnom svete erektilnou dysfunkciou trpia muži každej vekovej kategórie. Najnovšie štúdie dokazujú že 5 – 20 % mužov trpí erektilnou dysfunkciou.

1 zo 4 novo diagnostikovaných mužských pacientov má menej ako 40 rokov. Erektilná dysfunkcia v mladom veku je spôsobená najmä vysokým nátlakom v zamestnaní, v rodine alebo škole.

Tento nátlak často spôsobuje rôzne psychické ochorenia, úzkosť a hlavne stres čo môže do značnej miery ovplyvniť sexuálny život.

Erektilnou dysfunkciou môžu trpieť muži v mladom veku pod 40 aj keď sú zdraví. Je to spôsobené nadmerným cvičením – dvíhanie ťažkých váh, časté fyzické preťaženie organizmu či užívanie anabolík. 

 Príčiny vzniku erektilnej dysfunkcie

Erektilná dysfunkcia je sprevádzaná niekoľkými príznakmi, ktoré môžu signalizovať, že niečo nie je v poriadku. Existuje niekoľko faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku erektilnej dysfunkcie:

erektilna dysfunkcia biologicke faktory

 Biologické faktory

Ide o faktory, ktoré sú spojené so zdravotným stavom pacienta. Ide najmä o poruchy nervovej sústavy, rôzne druhy zápalových ochorení pohlavných orgánov, kardiovaskulárne ochorenia – problémy s cievami – hlavne keď sa jedná o kôrnatenie ciev – aterosklerózu, problémy so srdcom, zvýšený krvný tlak, úrazy, pri ktorých mohlo dôjsť k úrazu v panvovej oblasti.

erektilna dysfunkcia a zla zivotosprava

Zlá životospráva

Aj tento faktor môže ovplyvniť vznik erektilnej dysfunkcie. Ak pacient trpí závislosťou na alkohole, na drogách alebo je veľmi silný fajčiar, môže to spôsobiť vznik erektilnej dysfunkcie. Jedálniček plný mastných jedál, nevyváženej  stravy, hladovanie alebo naopak prejedanie sú tiež pôvodcami vzniku erektilnej dysfunkcie – môžu k jej vzniku “pomôcť”.

Mentálne faktory

Radia sa sem najmä nedostatok sebavedomia, zlá nálada ktorú ovplyvňuje stres z práce, z finančnej situácie, depresie.

Užívanie liekov na tlak a srdce

Ak pacient dlhodobo užíva lieky na tlak a srdce, môže to do istej miery ovplyvniť prepuknutie erektilnej dysfunkcie.

 Iné príčiny vzniku erektilnej dysfunkcie

  • skleróza
  • Peyronieho choroba
  • Parkinsonova choroba
  • rôzne chirurgické zákroky
  • neurologické ochorenia
  • hypospádia – vývojová chyba močovej rúry

Nedostatok pohybu

Nízka pohybová aktivita môže do istej miery ovplyvniť sexuálny život muža. Ak má muž sedavú prácu – v kancelárii, home office a k tomu nedopĺňa žiadne pohybové aktivity môže sa u neho prejaviť erektilná dysfunkcia – resp. môže to podnietiť jej vznik.

erektilna dysfunkcia poruchy spanku

Poruchy spánku

Spánok je pre naše telo veľmi dôležitý. Odporúčaný dĺžka spánku, ktorú by sme mali dopriať nášmu telu v noci je 6 – 8 hodín. V prípade, že muž trpí nespavosťou, alebo jeho priemerná dĺžka spánku je pod 5 – 6 hodín, ovplyvní to jeho telo z fyzickej ale aj psychickej stránky. Únava zvyšuje nervozitu  a stres ktorý vysiela do mozgu negatívne signály. Pretrvávajúci stres môže ovplyvniť vznik erektilnej dysfunkcie u mužov.

Nedostatok dôvery vo vzťahu

 Ak vo vzťahu pretrváva neustále napätie, hádky a dôvera partnerov sa oslabuje, odrazí sa to aj na ich sexuálnom živote. a to aj v podobe problémov s erekciou u muža.

erektilna dysfunkcia a vysoky vek

Vysoký vek

Problémy s erekciou sa prejavujú najmä u mužov vo vyššom veku, kedy sa začnú u nich prejavovať choroby ako cukrovka, Parkinsonova choroba či problémy s krvným tlakom.

erektilna dysfunkcia priciny a prejavy

Erektilná dysfunkcia príznaky a najčastejšie prejavy

Príznaky erektilnej dysfunkcie sa môžu prejavovať postupne ale aj rýchlo a nečakane.

V prvotných fázach erektilnej dysfunkcie môže muž pozorovať problémy s udržaním erekcie. K samotnej erekcii dôjde, avšak nie je schopný si ju udržať, erekcia je príliš slabá alebo hneď prestane.

V mnohých prípadoch sa k erektilnej dysfunkcii môže pridružiť aj nedostatok sexuálnej túžby.

V mnohých prípadoch muž nie je ani len schopný erekciu dosiahnuť a to ani po pohlavnom vzrušení či stimulácií.

Erektilná dysfunkcia môže prebudiť v mužovi frustráciu, podráždenosť ale aj stratu sebavedomia.

Najťažšou formou erektilnej dysfunkcie je úplná neschopnosť, dosiahnuť erekciu.

Erektilná dysfunkcia v mladom veku 

Najnovšie štúdie dokazujú že 5 – 20 % mužov trpí erektilnou dysfunkciou. 1 zo 4 novodiagnostikovaných mužských pacientov má menej ako 40 rokov. Erektilná dysfunkcia v mladom veku je spôsobená najmä vysokým nátlakom v zamestnaní, v rodine alebo škole. Tento nátlak často spôsobuje rôzne psychické ochorenia, úzkosť a hlavne stres čo môže do značnej miery ovplyvniť sexuálny život. Erektilnou dysfunkciou môžu trpieť muži v mladom veku pod 40 aj keď sú zdraví. Je to spôsobené nadmerným cvičením – dvíhanie ťažkých váh, časté fyzické preťaženie organizmu či užívanie anabolík. 

Ako prebieha diagnostika erektilnej dysfunkcie ?

Ak muž počas sexu nie je schopný dosiahnuť erekciu, vie to veľmi negatívne ovplyvniť ich duševnú pohodu a sebavedomie. Preto je pre muža veľmi náročné ísť s takýmto problémom k odborníkovi – urológovi.

Je dôležité, aby muž vedel nájsť v sebe odvahu, a aj v prípade, že berie erektilnú dysfunkciu ako hanbu. Doktor – urológ vie určiť správnu diagnózu a následnú liečbu, ktorá môže mužovi pomôcť. Pri odhaľovaní, vyšetrovaní erektilnej dysfunkcie, absolvuje pacient niekoľko testov

Fyzikálne a nemocničné vyšetrenia

Meranie krvného tlaku – keďže vysoký krvný tlak býva často príčinou vzniku erektilnej dysfunkcie,,  rektálne vyšetrenie pomocou prístrojov, vyšetrenie vonkajšieho genitálu , zisťovanie pulzu v dolných končatinách

diagnostika erektilnej dysfunkcie

Laboratórne vyšetrenia

Ide o vyšetrenie krvi z dôvodu, že alkohol a iné omamné látky môžu spôsobiť erektilnú dysfunkciu, vyšetrenie hormonálnej hladiny – výška testosterónu u muža, lipidy a glykémia a ďalšie problémy s erekciou alebo problémy, ktoré môžu problémy zapríčiniť vyšetrenie krvi môžu odhaliť napríklad aj zvýšenú/zníženú hladinu cukru, elektrolytov – takto sa môže vylúčiť cukrovka, nízka hladina testosterónu, ochorenie srdca.

Anamnéza

Zisťovanie rizikových faktorov, prejavov, opakovania – koľko krát v poslednej dobe mal muž problém s erekciou prostredníctvom dotazníka od urológa

Ďalšie špeciálne diagnostické texty

Psychiatrická diagnostika –  pretože stres, únava a napätie sú faktory ktoré ovplyvňujú erekciu, USG vyšetrenie, vaskulárne testy, neurologické vyšetrenie, nočné erekcie.

Ako prebieha liečba erektilnej disfunkcie ?

Veľký pokrok medicíny za posledné desaťročie dáva mužom nádej, že problémy s erekciou môžu zmiznúť čiastočne alebo až úplne – v závislosti od štádia erektilnej dysfunkcie, alebo vážnosti iných chorôb spojených s erektilnou dysfunkciou.

V prípade, že muž trpí poruchami erekcie, existuje niekoľko metód ako s erektilnou dysfunkciou problémom bojovať.

Liečba chorôb súvisiacich s erektilnou dysfunkciou

Ak erektilnú dysfunkciu spôsobujú iné choroby – problémy s cholesterolom, krvným tlakom alebo srdcom treba sa v prvom rade zamerať na odstránenie, alebo zmiernenie vplyvu na erekciu.

zmena zivotneho stylu a erektilna dysfunkcia

Zmena životného štýlu

Ešte predtým, ako siahnete po tabletkách, zamyslite sa nad tým, ako a či vôbec dbáte o svoje zdravie, o svoje telo.

Skúste odpozorovať, či zmena jedálnička – vyradenie mastných jedál a jedál so zvýšením obsahom cukru, pravidelné cvičenie, obmedzenie alkoholu, z pravidelného užívania na príležitostné alebo vyradenie cigariet na určitú dobu zmierni alebo úplne odstráni problémy s erekciou.

Ak porucha erekcie stále pretrváva, skúste sa poradiť so svojim doktorom o nasadení tabletiek ktoré podporujú erekciu.

tablety_na_erekciu

Tabletky na erekciu

V počiatočnej fáze erektilnej dysfunkcie sa zvyčajne nasadzujú tabletky, ktoré by mali erekciu podporiť – zlepšiť. Najvhodnejšou voľbou tabletiek sú tabletky s prírodným zložením.

Tieto tabletky sú voľne dostupné aj bez lekárskeho predpisu. Ak tabletky nie sú účinné, a poruchy erekcie pretrvávajú naďalej, treba sa poradiť s lekárom.

 Syntetické tabletky – lieky na predpis

Ak voľnopredajné tabletky nezaberajú, treba sa obrátiť na svojho obvodného lekára alebo rovno navštíviť odborníka – urológia. Ten vám vie nasadiť tabletky na predpis.

Syntetické tabletky oproti voľnopredajným obsahujú synteticky vyrobené látky ktoré pomáhajú k zvýšeniu prietoku krvi do penisu a na uvoľnenie ciev.

Liečba erekcie rázovou vlnou

V dnešnej dobe liečba erekcie rázovými vlnami patrí najnovším metóda liečby erektilnej dysfunkcie. Rázová vlna predstavuje veľmi silný impulz, ktorý sa šíri formou kmitajúcej vlny. Liečba erekcie rázovou vlnou je nebolestivým zákrokom.

injekčná liečba erekcie Injekčná liečba erektilnej dysfunkcie

Injekčná liečba erekcie sa nasadzuje mužom, u ktorých zlyhala liečba rázovou vlnou. Príčinou zlyhania liečby rázovými vlnami môže byť poškodenie ciev cukrovkou či inou nervovou chorobou. Muž po príchode na kliniku bude zaškolený, ako si aplikovať injekciu. Výhodou je skutočnosť, že k erekcii môže dôjsť aj bez sexuálneho vzrušenia. Injekciu treba aplikovať 30 – 40 minút pred pohlavným stykom.

Chirurgická liečba

Poslednou možnosťou, keď nezaberajú vyššie uvedené možnosti ako vyriešiť problémy s erektilnou dysfunkciou je absolvovanie chirurgického zákroku.

erektilna dysfunkcia chirurgicka liecba

Podstatou chirurgického zákroku, ktorý by mal čiastočne alebo úplne odstrániť problémy s erekciou je zlepšenie fungovania konkrétnych ciev, ktoré smerujú do penisu alebo sa priamo do penisu implantujú penilné protézy – pomôcka, ktorá sa využíva pri najťažšej fáze erektilnej dysfunkcie ktorá sa zavádza do toporivých telies penisu.

Lieky, ktoré sa používajú pri liečbe erektilnej dysfunkcie 

Pri liečbe erektilnej dysfunkcie sa v počiatočnej a pokročilej fáze používajú tabletky ktoré majú perorálne užívanie.

V prípade tabliet, ktoré sú na lekársky predpis, sa ako hlavné látky používajú synteticky vyrábané liečivá. Medzi najviac používané látky, ktoré sa aplikujú do liečív na liečbu erektilnej dysfunkcie sú Tadalafil, Avanafil alebo Sildenafil.

Najznámejšie lieky  ktoré sa používajú na liečbu erektilnej dysfunkcie sú Viagra a Cialis. Tieto tablety majú účinnosť, avšak treba ich užívať opakovane pred každým pohlavným stykom.

lieky na erektilnu dysfunkciu

Užívanie týchto tabliet je často spojený s nežiaducimi vedľajšími účinkami ako nevoľnosť, prudké návaly tepla, bolesti hlavy či žalúdočné problémy.

 Erektilná dysfunkcia – ako sa jej vyvarovať ?

Najlepším spôsobom, ako sa vyvarovať, predísť erektilnej dysfunkcii je dodržiavanie zdravého životného štýlu – abstinencia od nikotínu, alkoholu, zvýšiť fyzickú aktivitu rôznymi pohybovými aktivitami, zamerať na zdravú stravu plnú nutričných látok avšak treba obmedziť živočíšne tuky) .

Ďalším spôsobom, ako sa vyvarovať poruchám erekcie je absolvovanie pravidelných prehliadok u urológia a v prípade, že za príčinou vzniku porúch s erektilnou dysfunkciou sú rôzne ochorenia ako cukrovka, treba poctivo dodržiavať odporúčania lekára a užívať pravidelne tabletky.

Časté otázky spojené s erektilnou dysfunkciou

V prípade tabletiek, potrebujem rovno lieky na predpis alebo stačia voľne dostupné lieky ?

Záleží to najmä od štádia erektilnej dysfunkcie v ktorej sa nachádzate. Ak sa nachádzate v počiatočnej fáze erektilnej dysfunkcie, stačia voľnopredajné lieky ktoré sú dostupné v každej lekárni.

Ak sa však nachádzate v ťažšej fáze, je dôležité absolvovať konzultáciu u lekára ktorý vám vie nasadiť liečbu. Väčšinu ide o liečivá – tablety na predpis so syntetickými látkami na zvýšenie prietoku krvi v penise.

Ako môže vplývať zlá životospráva na erektilnú dysfunkciu ?

Zlá životospráva vplýva na erekciu viac, ako by ste si mysleli. Ide o konzumáciu nezdravých potravín, užívanie alkoholu, pretrvávajúci stres a užívanie drog.

erektilna dysfunkcia ako sa jej vyvarovat

Čo ak sa problémy s erekciou objavia len zriedka ?

Ak máte problémy s dosiahnutím alebo udržaním erekcie len zriedka, nemusí to automaticky znamenať, že trpíte erektilnou dysfunkciou, ktorá si vyžaduje nasadenie vážnejšej liečby.

Môžete si akurát prechádzať ťažkým obdobím v živote, ktoré vo vás môže zvyšovať stres a nervozitu. Práve to sú faktory, ktoré môžu poruchu s erekciou spôsobovať. Avšak netreba tento problém podceňovať a ignorovať ho. 

Ako funguje liečba erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou ?

Pred nasadením liečby erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou musí pacient absolvovať všetky potrebné vyšetrenia.

Fyzikálne a klinické vyšetrenie – zisťovanie krvného tlaku, vyšetrenie genitálu, vyšetrenie krvi a hormonálnej hladiny – zisťovanie hladiny testosterónu, glykémia a lipidy , neurologické vyšetrenie pacienta, psychiatrická diagnostika – keďže je dokázané, že stres a nervozita môže do veľkej miery ovplyvniť kvalitu erekcie muža.

Ak sa po vyšetreniach ukáže, že pacient má vysoký stupeň cukrovky  a jeho cievy sú poškodené, liečba erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou by bola neúčinná.

Ak mal pacient výsledky, ktoré by nejak liečbu neovplyvnili, môže liečbu absolvovať. Liečba spočíva v aplikovaní lineárnych rázových vĺn do penisu. Ide o nebolestivý zákrok, ktorý vie pomôcť pacientovi s erekciou. Aplikácia vĺn zabezpečí novotvorbu ciev a zlepšenie fyzikálnych vlastností ciev.

Akú vekovú skupinu postihuje erektilná dysfunkcia ?

Erektilná dysfunkcia postihuje v podstate všetky vekové kategórie mužov. Avšak rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť poruchy s erekciou je vyšší vek, zlý životný štýl alebo dlhodobé vyčerpanie organizmu. Najčastejšou príčinou môžu byť taktiež nefunkčné – nepriechodné cievy.

Obráťte sa na urológa

V prípade, že sa u vás prejavila erektilná dysfunkcia, či už čiastočná alebo nedokážete vôbec dosiahnuť erekciu navštívte určite odborníka – urológa. Ten vám bude vedieť určiť diagnózu a následne liečbu.

Na našej súkromnej urologickej klinike v Bratislave rieši problémy s erektilnou dysfunkciou ale aj iné sexuálne či urologické problémy pán MuDr. Milan Gajdoš.

milan-gajdos
MuDr. Milan Gajdoš – urológ

V prvotnej fáze sa vykonajú všetky vyšetrenia  – vyšetrenie krvi, krvného tlaku, vyšetrenie vonkajšieho genitálu.

Následne bude doktor vedieť, či treba lieky predpísať – liečivá so syntetickými látkami na zvýšenie prietoku v penise alebo stačia voľnopredajné lieky.

Ak vaše problémy s erekciou zaradí do fázy, kedy lieky nebudú zaberať, odporučí vám liečbu erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou – aplikácia lineárnych vĺn vyvolá novotvorbu ciev a zlepšenie funkčnosti a vlastností ciev.

Zlepší, zvýši prietok krvi v penise a zabezpečí, aby ste mohli znovu dosiahnuť kvalitnú erekciu.

Ak by rázové vlny nezabrali – väčšinou vtedy, ak sú cievy poškodené vysokým štádiom cukrovky, nasadzuje sa injekčná liečba.

Pacient je u nás na klinike v Bratislave zaučený ako injekcie aplikovať. Aplikácia injekcie umožní mužovi dosiahnuť erekciu aj bez sexuálneho vzrušenia. 

Na našej klinike poskytujeme profesionálny prístup nášho celého personálu a doktorov tak, aby bol pacientovi zabezpečený komfort a pohodlie.