Obriezka chlapcov / obriezka v celkovej anestéze /

Rieši problémy:
Charakteristika

Prečo sa robí obriezka chlapcov v celkovej anestézii?

Obriezka chlapcov sa v celkovej anestézii vykonáva z rôznych dôvodov. Najčastejšie je to pre fimózu (zúžená predkožka). Ďalšími dôvodmi na obriezku sú aj opakované zápaly predkožky, náboženské alebo estetické dôvody. Celková anestézia je jediná možná anestézia u chlapcov, ktorá zabezpečí úplnú bezbolestnosť výkonu.

Aké sú výhody obriezky v celkovej anestézii ?

1.Vyšší hygienický štandard, menej zápachu

Muž po obriezke poskytuje partnerke vyšší hygienický štandard, nakoľko nemá na penise kožné záhyby. Penis po obriezke nezapácha.

2. Menej zápalov a menej rakoviny krčku maternice.

V kožných záhyboch predkožky sa udržiavajú baktérie, vírusy (napríklad HPV vírus) alebo plesne. Penis po obriezke sa javí ako väčší v porovnaní so stavom pred obriezkou. Výskum priniesol dôkazy o nižšom výskyte rakoviny krčku maternice u žien obrezaných mužov.

3. Dobrý vývoj penisu u obrezaných chlapcov.

Obriezka u chlapcov umožní primeraný a nerušený vývoj penisu a žaluďa u dospievajúceho jedinca.

4. Úplná bezbolestnosť .

Vďaka celkovej anestézii dieťa nemá nepríjemné spomienky na zákrok a necíti žiadnu bolesť.

Ako vykonávame obriezku u chlapcov ?

1. Deti a chlapcov do 18 rokov operujeme v umelom spánku kvalitnými anestetikami.

Obriezku chlapcov do 18 rokov vykonávame v celkovej anestézii / umelom spánku /. Operujeme deti od 2 rokov. Umelý spánok poskytuje pre dieťa a dospievajúcich mladých mužov istotu bezbolestnosti. Umelý spánok môžeme poskytnúť aj starším mužom, ktorí si neželajú zákrok v miestnom znecitlivení. Používame špeciálne jemné detské inštrumentárium a samovstrebávací šicí materiál, ktoré zabezpečia pacientovi úplný komfort a bezbolestný priebeh výkonu bez potreby následného vyberania stehov. Operácia trvá 20-30 minút.

2. Anestézu vykonáva skúsený detský anesteziológ.

Anestézu vykonáva skúsený detský anesteziológ s viacročnou praxou v detskej fakultnej nemocnici. Prítomnosť rodičov dieťaťa počas pobytu v našom zariadení vítame. Po operácii dieťa odchádza v sprievode rodičov v deň operácie domov. Stav nevyžaduje pobyt v nemocnici. 

Pred a po operácii.

Pred je potrebné okrem úvodného vyšetrenia na našich pracoviskách aj pediatrické predoperačné vyšetrenie, ktoré vykoná lekár dieťaťa, ktorý ho najlepšie pozná. Anesteziologické predoperačné vyšetrenie vykonáme na našom centre jednodňovej chirurgie. Pred operáciou je potrebné si oholiť miešok a okolie penisu, ak je už ochlpenie vyvinuté. Operácia obvykle vyžaduje následne 7-14 dňový pobyt v domácom prostredí v závislosti od veku, hojenia rany a charakteru školských povinností. Rodičov dieťaťa poučíme o spôsobe ošetrovania rany po obriezke. Ošetrenie rany v domácom prostredí je jednoduché.

Cena obriezky.

Cena obriezky chlapcov v celkovej anestéze vrátane anesteziologického predoperačného vyšetrenia  a pooperačných kontrol je 1000 Euro

Kto operuje a naše štandardy.

Operáciu vykonáva osobne MUDr. Milan Gajdoš, MPH, skúsený urológ s viac ako 25- ročnou praxou a MUDr. Michal Polák, detský urológ, ktorý majú obaja skúsenosti s detskými pacientmi. Privátne pracovisko jednodňovej chirurgie v Bratislave zabezpečuje najvyššiu kvalitu použitých materiálov a najvyšší hygienický štandard. Naše pracoviská garantujú diskrétnosť a bezpečnosť / u nás neprídete do kontaktu s masami ľudí ako v nemocnici/, individuálny a milý prístup s neustálou prítomnosťou lekára počas pobytu u nás s možnosťou komunikovať s lekárom aj po zákroku telefonicky 24 hodín denne alebo osobne až do úplného vyliečenia.

Aký typ obriezky vykonáme ? 

Vykonávame čiastočnú obriezku alebo úplnú obriezku. Závisí to na dohode lekára a pacienta, prípadne rodiča dieťaťa. Treba zobrať do úvahy aj kvalitu, ochorenia a tvar predkožky. To sú určujúce parametre vedúce k rozhodnutiu , aký typ obriezky je vhodný pre konkrétneho pacienta.

 

Otázky a odpovede

Zúžená predkožka, fimóza, zápaly predkožky, náboženské, hygienické a estetické dôvody k obriezke.

Chlapcov od 3 rokov a mladistvých do 18 rokov. Možná aj u dospelých mužov v individuálnych prípadoch, kde nie je možné vykonať obriezku v miestnom znecitlivení.

Deti mladšie ako 3 roky a ženy.

Pred obriezkou detí sa najprv stretneme na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch, kde dieťa vyšetríme a zhodnotíme stav predkožky a prípadne ďalších anomálií penisu, dohodneme sa na termíne operácie a predoperačnej prípravy. Prediskutujeme s rodičmi aj tému úplnej alebo čiastočnej obriezky.

Po predoperačnom vyšetrení u svojho detského lekára absolvuje anesteziologické predoperačné vyšetrenie pár dní pred operáciou.

Dieťa príde do centra jednodňovej chirurgie v Bratislave v deň operácie v ranných hodinách, nalačno a v sprievode rodičov. Ak je už ochlpenie okolo genitálu vyvinuté, je potrebné ho v domácom prostredí deň pred zákrokom oholiť.

Po operácii dieťa zotrvá niekoľko hodín na lôžku na pooperačnej izbe v prítomnosti rodiča. Následne po pooperačnej vizite a poučení rodiča odchádza v jeho sprievode domov. Rodičia v domácom prostredí pokračujú v ošetrovaní a preväzoch rany podľa pokynov lekára až do úplného zhojenia.

Obriezka chlapcov v celkovej anestézii skúsenosti / recenzie