Operácia nezostúpeného semenníka

Rieši problémy:
Charakteristika

Čo je to nezostúpený semenník ?

Počas vnútromaternicového vývinu sa semenníky vytvárajú v brušnej dutine a postupne zostupujú cez kanál v triesle do mieška. Miešok potrebujeme  pre správny vývin mužských pohlavných buniek (spermií) pretože pre semenník zabezpečuje o 4 °C nižšiu teplotu, ako je teplota tela. Kryptorchismus / nezostúpenie semenníkov do mieška / patrí medzi najčastejšie vrodené poruchy mužského genitálu, postihuje 0,8% chlapcov. Častejšie sa vyskytuje u predčasne narodených detí. Riešením je operácia nezostúpeného semenníka.

Aké sú riziká nezostúpeného semenníka ?

Ide o vývinový defekt  s vyšších rizikom vzniku rakoviny v postihnutom semenníku a vyšším rizikom neplodnosti.

Existuje niekoľko foriem tohto stavu. Semenník sa môže nachádzať v brušnej dutine a pri vyšetrení nie je hmatný alebo sa jeho zostup môže zastaviť kdekoľvek medzi brušnou dutinou a mieškom. Ak uviazne v slabinách alebo v priestore nad mieškom, vtedy je obvykle hmatný. V prípade anorchie semenník úplne chýba vinou poškodenia v priebehu prenatálneho vývinu.

Ako operujeme nezostúpený semenník ?

V prípade hmatného nezostúpeného semenníka vykonávame operačný výkon orchiopexiu, ktorého cieľom je záchrana vitality semenníka a jeho umiestnenie do mieška. Toto môžeme vykonať ak je nezostúpený semenník vitálny, identifikovateľný a má dostatočne dlhú cievnu stopku. Niekedy môže byť semenník zle vyvinutý alebo abnormálny. V tomto prípade je lepšie postihnuté tkanivá z organizmu radšej odstrániť. Na odstránenie estetického hendikepu a psychického bloku sa využívajú silikónové implantáty, ktoré imitujú tvar a veľkosť odstráneného semenníka. Tieto sa ale implantujú až po puberte.

V niektorých prípadoch hmatáme semenník v miešku, ale častejšie býva v slabinovom kanále ako v miešku.  Tomuto stavu hovoríme testis mobilis. V tomto príde a v prípade stavov po torzii semenníka indikujeme orchiofixáciu.

Cena operácie nezostúpeného semenníka.

Cena operácie nezostúpeného semenníka v celkovej anestéze vrátane anesteziologického predoperačného vyšetrenia  a pooperačných kontrol je 1700 Euro.

Kto operuje a naše štandardy.

Operáciu vykonáva osobne MUDr. Milan Gajdoš, MPH, skúsený urológ s viac ako 25- ročnou praxou a MUDr. Michal Polák, detský urológ, ktorý majú obaja skúsenosti s detskými pacientmi.

Anestézu vykonáva skúsený detský anesteziológ s viacročnou praxou v detskej fakultnej nemocnici. Prítomnosť rodičov dieťaťa počas pobytu v našom zariadení vítame. Po operácii dieťa odchádza v sprievode rodičov v deň operácie domov. Stav nevyžaduje pobyt v nemocnici.

Privátne pracovisko jednodňovej chirurgie v Bratislave zabezpečuje najvyššiu kvalitu použitých materiálov a najvyšší hygienický štandard. Naše pracoviská garantujú diskrétnosť a bezpečnosť / u nás neprídete do kontaktu s masami ľudí ako v nemocnici/. Individuálny a milý prístup s neustálou prítomnosťou lekára počas pobytu u nás s možnosťou komunikovať s lekárom aj po zákroku telefonicky 24 hodín denne alebo osobne až do úplného vyliečenia je samozrejmosťou.

Otázky a odpovede

Nezostúpený semenník , nehmatný semenník v miešku u chlapcov.

Chlapcov. V našom centre operujeme deti od 3 rokov.

Ženy.

Operácii nezostúpeného semenníka predchádza konzultácia na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch. Počas konzultácie vykonáme vyšetrenia a zadefinujeme si potrebu operácie, stanovíme si termín operácie.

Po predoperačnom vyšetrení u svojho detského lekára absolvuje chlapec anestéziologické predoperačné vyšetrenie pár dní pred operáciou.

Na kliniku prichádza dieťa alebo chlapec obvykle v ranných hodinách nalačno v sprievode aspoň jedného rodiča.

Po operácii dieťa zotrvá niekoľko hodín na lôžku na pooperačnej izbe v prítomnosti rodiča. Následne po pooperačnej vizite a poučení rodiča odchádza v jeho sprievode domov. Rodičia v domácom prostredí pokračujú v ošetrovaní a preväzoch rany podľa pokynov lekára až do úplného zhojenia.

Operácia nezostúpeného semenníka skúsenosti / recenzie