Charakteristika

Preťatie krátkej uzdičky penisu (frenulotómia) je jednou z najčastejšie vykonávaných drobných operácií. U detí od 3 rokov a mladistvých do 18 rokov ju vykonávame v celkovej anestézii. Táto zabezpečí bezbolestný a pokojný priebeh zákroku u dieťaťa. U dospelých preťatie uzdičky / frenulotómiu / vykonávame ambulantne v lokálnej anestézii.
Frenulotómia u detí sa vykonáva z dôvodu krátkej uzdičky, ktorá môže byť prekážkou k sťahovaniu predkožky a normálneho vývoja penisu.

Po konzultácii u nás si dohodneme termín operácie a Vášho detského lekára požiadame o pediatrické predoperačné vyšetrenie.

Frenulotómia sa v liečbe predčasnej ejakulácie / ejaculatio praecox / uplatňuje ako prvý krok. Pomôže časti pacientov úplne. U tých, kde toto opatrenie nie je dostatočné treba podať lieky, ktoré sú na báze antidepresív alebo lokálnych anestetík, ktoré sa nanášajú na penis.

Operuje detský urológ MUDr. Michal Polák a MUDr. Milan Gajdoš, MPH, skúsený urológ s viac ako 25 ročnou praxou.

 

Otázky a odpovede

Krátka uzdička penisu chlapcov

Chlapcov od 3 rokov.

Deti mladšie ako 3 roky.

Pred touto operáciou detí sa najprv stretneme na našej ambulancii v Bratislave alebo v Piešťanoch, kde dieťa vyšetríme a zhodnotíme stav uzdičky, predkožky a prípadne ďalších anomálií penisu, dohodneme sa na termíne operácie a predoperačnej prípravy.

Po predoperačnom vyšetrení u svojho detského lekára chlapec absolvuje anesteziologické predoperačné vyšetrenie pár dní pred operáciou.

Dieťa príde do centra jednodňovej chirurgie v Bratislave v deň operácie v ranných hodinách, nalačno a v sprievode rodičov. Ak je už ochlpenie okolo genitálu vyvinuté, je potrebné ho v domácom prostredí deň pred zákrokom oholiť.

Po operácii dieťa zotrvá niekoľko hodín na lôžku na pooperačnej izbe v prítomnosti rodiča. Následne po pooperačnej vizite a poučení rodiča odchádza v jeho sprievode domov. Rodičia v domácom prostredí pokračujú v ošetrovaní a preväzoch rany podľa pokynov lekára až do úplného zhojenia.

Preťatie krátkej uzdičky penisu u chlapcov skúsenosti / recenzie