Laserová liečba vaginálneho prolapsu PROLAPLASE / Bratislava / Piešťany

Rieši problémy:
Charakteristika

JEMNÉ RIEŠENIE DLHODOBÉHO PROBLÉMU.

Laserová liečba vaginálneho prolapsu PROLAPLASE – liečba prolapsu orgánov panvového dna (cystokéla, rektokéla, vaginálny prolaps) laserom.

Čo je ProlapLase® ?

Prolaps orgánov panvového dna (cystokéla, rektokéla, vaginálny prolaps) je časté ochorenie postihujúce až 50% žien, ktoré rodili. V minulosti sme mali k dispozícii len dve liečebné možnosti : podporné vaginálne pesary a chirurgické metódy liečby. Obe tieto liečebné modality sú spojené s rôznymi problémami a nežiadúcimi účinkami liečby. ProlapLase® je nová, inovatívna Er:YAG laserová liečebná neinvazívna alternatíva na liečbu vaginálneho prolapsu. Využíva jemný, neablatívny fototermálny efekt Fotona SMOOTH módu, ktorý spevňuje tkanivá pošvy a vystužuje vaginálny kanál. Publikované klinické štúdie metódu potvrdili ako efektívnu, ľahko vykonateľnú a bezpečnú.

Ako ProlapLase® účinkuje a ako sa vykonáva ?

ProlapLase® liečba je založená na precízne kontrolovanom laserom indukovanom fototermálnom efekte 2940 nm Er:YAG laseru na tkanivá pošvy, ktoré vedú k syntéze nových kolagénových vlákien. Výsledkom neogenézy kolagénu a jeho remodelácie je zúženie a spevnenie vaginálneho kanála bez odstránenia akéhokoľvek tkaniva. V dôsledku spevnenia a zúženia pošvy dochádza k postupnému zmierneniu až vymiznutiu prolapsu (cystokély, rektokély), pretože pošva nadobúda svoju pôvodnú podpornú funkciu v integrite orgánov panvového dna. Procedúra ProlapLase je vhodná na liečbu prolapsu mierneho až stredne ťažkého stupňa.

Protokol ProlapLase® sa skladá z 3 krokov : Krok 1 : Cirkulárna  (360º) iradiácia celého vaginálneho kanála Krok 2 : Angulárna iradiácia prolabovanej strany vaginálnej steny (v prípade rektokély zadnej steny, v prípade cystokély prednej steny) Krok 3 : Iradiácia vestibulum vaginae a prolabovanej vaginálnej steny. Obvykle je potrebných 8-10 sedení. Medzi jednotlivými sedeniami sú 4-8 týždňové intervaly.

Výsledky klinických štúdií

Výsledky klinických štúdií prezentované Dr. Ogrinc a Dr. Sencar dokázali , že laserová liečba je efektívna, bezpečná neinvazívna možnosť liečby vaginálneho prolapsu :

1. Stupeň prolapsu bol signifikantne redukovaný už po prvom sedení.

2. Prolaps sa ďalej zlepšoval po ďalších liečebných sedeniach.

3. Dyskomfort pacientok po liečbe bol minimálny (priemerné VAS skóre bolo 0,4).

4. Spokojnosť pacientok bola vysoká (medián 4 na 1-5 stupňovej škále).

5. Nevyskytli sa žiadne nežiadúce vedľajšie účinky liečby.

Výhody ProlapLase® pre pacientky

Dopady a dôsledky procedúry ProlapLase® na organizmus pacientiek je minimálny na rozdiel od invazívnych chirurgických procedúr. Nie je potrebná žiadna predoperačná príprava a ani pooperačné obmedzenia. Pacientky sa môžu okamžite po procedúre vrátiť do svojho bežného života. Ďalšou výhodou ProlapLase® je to, že ide o metódu bez rezania, bezbolestnú, bez krvácania , bez potreby chirurgického šitia a narkózy. Ide o ambulantnú metódu. Pred procedúrou je vhodné priniesť výsledok preventívneho gynekologického vyšetrenia, nie staršieho ako 6 mesiacov.

Kto vykonáva procedúru ProlapLase® ?

Liečba ProlapLase® je vykonávaná našimi certifikovanými atestovanými lekármi, ktorí absolvovali študijný pobyt v Laser and Health Academy pod vedením skúsených expertov v laserovej medicínskej technológii. Všetky laserové technológie Fotona majú CE certifikát a liečebný postup ProlapLase® je CE certifikovaný pre liečbu prolapsu orgánov panvového dna.

Otázky a odpovede

Vaginálny prolaps, cystokéla , rektokéla, pokles pošvy.

Ženy s prolapsom pošvy, ženy s cystokélou, ženy s rektokélou.

Ženy s gynekoonkologickými chorobami, ženy s akútnymi gynekologickými zápalmi a akútnymi zápalmi močových ciest, pre tehotné ženy.

Pred zákrokom nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Zákrok je vhodné vykonať mimo menštruačné obdobie.

Po laserovom zákroku odporúčame 7 dňovú sexuálnu abstinenciu a 3-4 týždňové vylúčenie ťažkej fyzickej námahy.

Laserová liečba vaginálneho prolapsu PROLAPLASE skúsenosti / recenzie