Charakteristika
Pôvod mnohých bakteriálnych ochorení, ako je napríklad balanitída, ktoré sú v dnešnej dobe rozšírené zistíme, že mnohé z nich vznikajú práve v záhyboch predkožky, kde majú optimálne podmienky na vývoj.  Prečo obriezka? Muži sa rozhodnú pre obriezku práve z dôvodu zlepšenia sexuálneho života – aby zabezpečili komfort svojej sexuálnej partnerke a taktiež aj z hľadiska zdravotného - práve pod predkožkou sa tvorí najviac bakterii a jej odstránením sa zníži % baktérií v oblasti žaluďa.  Z pohľadu udržiavania čo najvyššej čistoty a hygieny penisu má obriezka veľký význam a očista sa do značnej miery uľahčuje. Samotná obriezka nie je vôbec komplikovaný zákrok. Trvá niekoľko minút, ale je potrebné počítať s niekoľko týždňovou sexuálnou absenciou. Najviac známe výhody
  • prvou výhodou je zdravotné hľadisko, nakoľko ak nerátame najbežnejší prípad fimózy, tak odstránenie pokožky môže znížiť riziko jej infekcie a zápalu
  •  druhým benefitom je zníženie rizika rakoviny penisu, nakoľko je lepšia hygiena danej oblasti a nižšie riziko vôbec vzniku nádoru na penise
  •   tretia výhoda sa týka aj žien, keďže muži s obriezkou majú nižšie riziko nakazenia sa pohlavnou chorobu aj nižšie riziko jej prenosu na ženu

Otázky a odpovede

Fimóza, zúžená predkožka, zápal predkožky, zrasty predkožky, zúžená predkožka u diabetikov, estetické dôvody k obriezke, náboženské dôvody k obriezke, zápach penisu, malý penis, predčasná ejakulácia, genitálne bradavice.

Obriezka je vhodná pre mužov z hygienických, estetických , zdravotných alebo náboženských dôvodov. Je vhodná pre mužov so zúženou predkožkou / fimózou /, so zápalmi predkožky, s lichenom predkožky a žaluďa,  s genitálnymi bradavicami, s inak neriešiteľným zápachom penisu, s predčasnou ejakuláciou, u mužov diabetikov s diabetickými komplikáciami.

Pre mužov s poruchou zrážania krvi.

7 dní pred procedúrou je po porade s lekárom potrebné vysadiť alebo upraviť užívanie liekov, ktoré majú vplyv na zrážanlivosť krvi. Ak nejaké lieky užívate, informujte o nich 7 dní pred zákrokom lekára.

Deň pred zákrokom je vhodné si oholiť ochlpenie v okolí genitálu.

Po zákroku je obvykle potrebná práceneschopnosť v trvaní 2-7 dní, podľa charakteru Vašej práce. Po zákroku je vhodné telesné šetrenie, hygiena kože genitálu a použitie antiseptickej masti na operačnú ranu pri preväzoch po dobu 10 dní. Kožné stehy sa rozpustia obvykle do 10-20 dní po zákroku. Je vhodná sexuálna abstinencia po dobu 14 dní.

Obriezka skúsenosti / recenzie